Η προσέγγιση της "μάσκας" από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, γίνεται καθημερινά μέσα από το συμβολικό και θεατρικό παιχνίδι - όπως το βιώνουν στα αντίστοιχα μαθήματα, τα τμήματα ΒΥ2 και ΓΒΡ του 2ου ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - χρησιμοποιώντας αυθόρμητα τις εκφράσεις του προσώπου τους.
Το παρατηρούν, εξοικειώνονται και τελικά κατασκευάζουν τη μάσκα, που αν θελήσουν θα φορέσουν!