Το φαινόμενο του εκφοβισμού (?school bullying?) και της βίας (?school violence?) στον χώρο του σχολείου παρουσιάζει αυξανόμενες και πολυπαραμετρικές διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, διαφορετικοί επιστημονικοί χώροι έχουν μελετήσει το πρόβλημα στις πολλαπλές μορφές και διαστάσεις του και προτείνουν ποικίλες προσεγγίσεις και μεθόδους για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Η πλειονότητα των μεθόδων αυτών εστιάζει στον προληπτικό ρόλο που θα πρέπει να αναλάβουν και να αναπτύξουν τα σχολεία.

Για τον λόγο αυτό , στο σχολείο μας συγκροτήθηκε Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ) και αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού που αποτελείται από τις εκπαιδευτικούς:

  • κ. Κατερίνα Στασινού 
  • κ. Νικολίτσα Κοτρώνη

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ΟΔΠ, εκπονήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες από τις δύο συναδέλφους

Από την κ.  Κατερίνα Στασινού η εργασία με θέμα: "Να είσαι ο εαυτός σου" 

Από την κ. Νικολίτσα Κοτρώνη το "Ερωτηματολόγιο" και τα δύο videos

1) Σχολική βία -Το τραγούδι της ψυχής - Mέρες του τσακισμένου καθρέφτη


2) Σχολική βία - ΟΡΓΗ, ΘΥΜΟΣ εντός και εκτός των τειχών - Η πιο σιωπηλή ώρα