Εκτύπωση

Εδώ βρίσκεται και μια από τις μεγαλύτερες αποικίες Αργυροπελεκάνων του κόσμου. Εμφανίζεται η Λεπτομύτα που είναι το πιο άμεσα απειλούμενο με εξαφάνιση μεταναστευτικό πουλί του κόσμου. Στην Ελλάδα ζει επίσης ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού κάποιων ειδών με πολύ περιορισμένη εξάπλωση στον πλανήτη.


ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Εμφανίσεις: 1194