Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

 

Άξονας 3, Σχέσεις μαθητών-μαθητριών

 

ΣΕΒΟΜΑΙ_ΤΗ_ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ_ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΝΑ_ΕΙΣΑΙ_Ο_ΕΑΥΤΟΣ_ΣΟΥ_2