> ΩΡΟΛΟΓΙΟ Πρόγραμμα 2022-2023:

 

Πρόγραμμα από 17/10/2022.

>  17/10/22-21/10/22 Πρόγραμμα τμημάτων / Πρόγραμμα καθηγητών / Συνολικό πρόγραμμα

Συντομογραφίες μαθημάτων   /  Ωράριο WEBEX

αι Τμημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ανά ΤΜΗΜΑ (2022-2023)

Διευκρινήσεις συντομογραφιών για τη Γ΄τάξη

  • Το τμήμα Γ1 συμπεριλαμβάνει το τμήμα: Νοσηλευτικής (Γ1/ΓΝ)
  • Το τμήμα Γ2 συμπεριλαμβάνει το τμήμα: Αισθητικής Τέχνης  (Γ2/ΓΑΤ
  • Το τμήμα Γ3 συμπεριλαμβάνει τα τμήματα: Βρεφονηπιοκόμων + Ακτινολογικών Εργαστηρίων (Γ3/ΓΒΡ+ΓΑΕ)
  • Το τμήμα Γ4 συμπεριλαμβάνει τα τμήματα: Οικονομίας Διοίκησης + Κομμωτικής Τέχνης (Γ4/ΓΔΟ+ΓΚΤ)
  • Το τμήμα Γ5 συμπεριλαμβάνει τα τμήματα: Υπηρεσιών Τουρισμού + Ιατρικών Εργαστηρίων (Γ5/ΓΥΤ+ΓΙΕ)