> ΩΡΟΛΟΓΙΟ Πρόγραμμα 2021-2022:

 

Πρόγραμμα από 8/3/2022.

Πρόγραμμα τμημάτων  /  Πρόγραμμα καθηγητών / Συνολικό πρόγραμμα

Συντομογραφίες μαθημάτων     /  Ωράριο WEBEX

αι Τμημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ανά ΤΜΗΜΑ (2021-2022)

Διευκρινήσεις συντομογραφιών για τη Γ΄τάξη

  • Το τμήμα Γ1 συμπεριλαμβάνει το τμήμα: Νοσηλευτικής (Γ1/ΓΝ1+ΓΝ2)
  • Το τμήμα Γ2 συμπεριλαμβάνει τα τμήματα: Βρεφονηπιοκόμων + Ακτινολογικών Εργαστηρίων (Γ2/ΓΒΡ+ΓΑΕ)
  • Το τμήμα Γ3 συμπεριλαμβάνει το τμήμα: Αισθητικής Τέχνης 1 (ΓΑΤ1)
  • Το τμήμα Γ4 συμπεριλαμβάνει τα τμήματα: Ιατρικών Εργαστηρίων +Οικονομίας Διοίκησης (Γ4/ΓΙΕ + ΓΔΟ)
  • Το τμήμα Γ5 συμπεριλαμβάνει το τμήμα:  Υπηρεσιών Τουρισμού (Γ5/ΓΥΤ)
  • Το τμήμα Γ6 συμπεριλαμβάνει το τμήμα: Κομμωτικής Τέχνης και Αισθητικής Τέχνης 2 (Γ3/ΓΚΤ + ΓΑΤ2)