Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Παραδοσιακοί & Μοντέρνοι Χοροί»

 

Πολιτιστικό πρόγραμμα

«Η πολιτιστική κληρονομιά ως πόλος έλξης τουριστών στη χώρα μας»


1) Επίσκεψη στο κέντρο της Αθήνας με τους μαθητές του τμήματος: Υπαλλήλων Διοίκησης στον Τουρισμό, Β' τάξης, του 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου. 2) Εργασία των μαθητών του τμήματος: Υπαλλήλων Διοίκησης στον Τουρισμό, Τάξη Γ΄, που έγινε στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του σχολείου μας. 3) Εργασία του μαθητή Διονύση Μπίμπα στα πλαίσια της πολιτιστικής εργασίας: η Ελλάδα ως πόλος έλξης τουριστών