Δημιουργία & Επιμέλεια: Λυκοστράτη Κατερίνα (ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής)

Μετάφραση: Κορρέ Αγγελική και Καλαντζή Γεωργία (ΠΕ06-Αγγλικών)