Μαθήματα Γ΄ τάξης ειδικότητας: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Α/Α Μαθήματα Ώρες
1  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3  Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων 2Θ + 2Ε
4  Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2Θ + 2Ε
5  Γεωγραφία Τουρισμού
6  Εφαρμογές στον Τουρισμό
7  Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ
8  Γαλλικά ή Γερμανικά
Σύνολο   23

                      


Προοπτικές απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

  • Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
  • Καταγραφεί τα στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής.
  • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
  • Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
  • Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.
  • Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
  • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.
  • Εξυπηρετεί τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (Α.Σ.Τ.Ε.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. 


Επαγγελματικά Δικαιώματα Υπαλλήλου Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Νομοθεσία: Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/25.07.1997, τ?. Α?) και Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/06.10.1998, τ?. Α?)

Επαγγελματικές Άδειες

  • Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (πτυχίο, 10ετής προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή)
  • Λογιστής Φοροτεχνικού Γ? τάξεως (5ετής προϋπηρεσία ως Λογιστής Φοροτεχνικός Δ? τάξεως + εξετάσεις)

Πηγή: Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ / Αθήνα 2009 / ΥΠΕΠΘ