Δημιουργία & Επιμέλεια: Λυκοστράτη Κατερίνα (ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής)

Υπότιτλοι στα Αγγλικά: Κορρέ Αγγελική (ΠΕ06-Αγγλικών)